Snímače - priemyselné snímače a meranie

Výroba snímačov

Dodávame v rámci komplexného riešenia senzory, snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

                                Hladinomery a snímače hladiny
Hladina
Tlakomery a snímače tlaku
Tlak
Prietokomery a snímače prietoku
Prietok
                               
Teplomery a snímače teploty
Teplota
Analyzátory
Analýza
Zapisovače a záznamníky dát
Zapisovače
                               
Komponenty; zdroje, displeje, indikátory
Komponenty
Služby v automatizácii Služby Riešenia Riešenia

Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.
 

Snímače a prevodníky - definície

Snímač prevádza fyzikálnu veličinu na inú veličinu. Všeobecná definícia snímača je nasledovná; snímač prevádza informáciu z fyzikálnej oblasti meranej veličiny do inej fyzikálnej oblasti, napr. na unifikovaný signál, najčastejšie na elektrický signál.
Pri používaní výrazov snímač alebo prevodník existuje veľké množstvo nedorozumení. Tieto pojmy a označenia totiž nie sú normalizované. Zariadenia, ktoré prevádzajú informácie z jednej fyzikálnej oblasti do druhej, zvyčajne do elektrickej oblasti, sa označujú ako prevodník, snímač, vysielač alebo meradlo. V anglickej literatúre je ich označenie trošku viac jasné; sensor je snímač, transducer je prevodník alebo vysielač, transmitter je prevodník a gauge je meradlo. Niektorí odborníci a autori publikácií robia jasný rozdiel medzi úplným zariadením a tou časťou zariadenia, v ktorej sa vykonáva prevod z jednej oblasti do druhej. Pokračujúca integrácia rôznych prvkov do jedného meracieho systému vyžaduje opätovné prehodnotenie používanej terminológie.
Odborníci z praxe už roky nerozlišujú snímače od prevodníkov a vysielačov a preto z praktických dôvodov sa uspokojíme s tým, že výrazy snímač, prevodník a vysielač budeme považovať za rovnocenné. Typický príklad z praxe; snímač tlaku = prevodník tlaku = vysielač tlaku (každý z nich má elektrický výstup, bežne unifikovaný prúdový výstup 4-20mA)
V prípade, že chceme zvýrazniť senzorickú časť, čiže snímaciu časť zariadenia, používame výraz senzor.
Súvisiace články:
Snímače tlaku a senzory tlaku - ako na meranie tlaku v 21.-om storočí
Piezo snímače - využitie piezo elementu, "piezo snímača" na meranie výšky hladiny
 

Snímače tlaku

Snímače tlaku – máme pre Vás v ponuke širokú paletu snímačov tlaku na meranie tlaku a tlakovej diferencie, ako aj tlakové spínače na monitorovanie procesu. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne snímače tlaku a riešenie pre Vašu aplikáciu. Snímače tlaku sú vyhotovené v dvoch prevedeniach.
Senzory tlaku so suchou keramickou meracou bunkou, kde tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú membránu. Na tlaku závislá kapacitná zmena sa meria na elektródach nosiča keramiky a keramiky. Merací rozsah snímače tlaku je určený hrúbkou keramickej membrány.
Tlakomer s kovovým senzorom využíva vychýlenie deliacej membrány pôsobením tlaku a prenesením tlaku plniacou kvapalinou na merací mostík. Na tlaku závislá zmena výstupného mostíkového napätia je ďalej spracovaná v elektronike snímača tlaku.
Snímače tlaku - čítať ďalej
 

Snímače teploty - priemyselné snímače

Snímače teploty - teplota je najčastejšie meraná veličina v procesnej automatizácii. Najviac sa osvedčili elektrické, kontaktné snímače teploty, aj z toho 2 princípy, odporové snímače teploty a termočlánky. Ponúkame Vám celé portfólio teplomerov od jednoduchých kompaktných až po špeciálne prevedenie, ako sú vysoko precízne teplomery, senzory teploty s rýchlou odozvou, snímač teploty pre vesmírnu techniku, špeciálne senzory do petrochémie.
Snímače teploty - priemyselné snímače - čítať ďalej
 

Snímače v automatizácii

 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites