Úvod > Snímače a prístroje > Meracie prístroje

Meracie prístroje - priemyselné meracie prístroje

Meracie prístroje a systémové komponenty

Meracie prístroje pre procesnú automatizáciu - dodávame v rámci komplexného riešenia snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...
 
                                Hladinomery a snímače hladiny
Hladinomery
Tlakomery a snímače tlaku
Tlakomery
Prietokomery a snímače prietoku
Prietokomery
                               
Teplomery a snímače teploty
Teplomery
Analyzátory
Analyzátory
Zapisovače a záznamníky dát
Zapisovače
                               
Komponenty; zdroje, displeje, indikátory
Komponenty
Služby v automatizácii Služby Riešenia Riešenia
Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.
 

Meracie prístroje pre procesnú automatizáciu

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom služby ponukou vlastných kapacít ako aj využívaním komplexnej štruktúry v rámci medzinárodného zoskupenia Endress+Hauser, čo vytvára priaznivé podmienky pre pružnosť a vysokú odbornosť.

Ponúkame Vám komplexné riešenia procesnej automatizácie šité na mieru. Naše hlavné aktivity sú sústredené pre nasledujúce priemyselné odvetvia:
  Petrochémia, rafinérie a Oil & Gas priemysel
  Elektrárne, Energetika
  Vodárenstvo a voda
  Farmaceutika a biotechnológie
  Potravinárstvo
  Spracovanie surovín
  Chémia

Endress+Hauser dodáva v rámci komplexného riešenia snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.
 

Meracie prístroje pre priemysel

Meracie prístrojeMerací prístroj je zariadenie, resp. meradlo, ktoré slúži na prevod meranej fyzikálnej veličiny na meraný údaj.

Klasifikujeme ich podľa rôznych kritérií:
1 podľa určenia;
1.1 pracovné - na stanovenie hodnôt v teréne, napr. vo výrobe
1.2 etalóny - ktoré sú zhmotnené miery, meracie prístroje alebo meracie systémy určené na uchovanie a reprodukovanie jednotky jednej, alebo viacerých hodnôt veličín, napr. etalón hmotnosti 1kg
2 podľa formátu:
2.1 zobrazovacie, resp. ukazovacie, tzv. indikačné - napr. meter, mikrometer, manometer
2.2 zapisovacie, tzv. registračné - napr. barograf
2.3 integračné - ktoré zapisujú meranú hodnotu integráciou ako kumulatívny údaj, napr. vodomery, prietokomery s funkciou totalizéra, merače tepla
3 podľa charakteru meraného údaja:
3.1 analógové - kde údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny
3.2 digitálne, tzv. číslicové - ktoré poskytujú údaje v číslicovej forme
4 podľa styku s meraným médiom:
4.1 dotykové - ktoré prichádzajú do priameho styku s meraným prostredím
4.2 bezdotykové - ktoré neprichádzajú do priameho styku s meraným médiom

Merací prístroj sa bežne pozostáva z viacerých častí:
- snímač, alebo senzor - snímací prvok, na ktorý pôsobí meraná veličina, napr. Pt100 v teplomery, plavák hladinomera
- zobrazovač alebo zobrazovacia jednotka, tzv. indikátor - zobrazovacia časť, ktorá zobrazuje meranú hodnotu. Zobrazovač môže byť ukazovateľ, resp. displej, alebo stupnicový bargraf. 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites